Your browser does not support JavaScript!
تمدید قرارداد نگهداری وب سایت شرکت فولاد خراسان
تمدید قرارداد نگهداری مجموعه وب سایت های شرکت فولاد خراسان برای چهارمین سال متوالی

قرارداد نگهداری وب سایت

قرارداد مربوط به نگهداری سایت رسمی ، وب سایت سهام ، و پرتال کارکنان شرکت فولاد خراسان پس از بررسی و علام از طرف روابط عمومی آن شرکت تائید گردید.
لازم به ذکر است که این شرکت یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده فولاد در کشور بوده و کلیه ی موارد مربوط به نگهداری سرور، بروزرسانی و تغییر محتوای سایت های این شرکت از طریق شرکت نیک دیتا و از شهر اصفهان انجام می گردد.