Your browser does not support JavaScript!
پایان پروژه وب سایت فولاد کویر در اصفهان
پایان پروژه طراحی و پیاده سازی سایت رسمی و فروشگاه الکترونیک شرکت فولاد کویر در اصفهان

پایان پروژه وب سایت فولاد کویر

پس از بیش از پنج ماه تعامل و همکاری بین همکاران در شرکت نیک دیتا و شرکت فولاد کویر مراحل نهایی طراحی و پیاده سازی سایت شرکت فولاد کویر در دو زبان فارسی و انگلیسی و فروشگاه الکترونیک این شرکت به پایان رسید و آماده بهره برداری گردید.
طی جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت فولاد کویر و کارشناسان نیک دیتا آخرین موارد و هماهنگی ها انجام و پس از ارائه آموزش مقدماتی آمادگی شرکت فولاد کویر برای جایگزینی وب سیات قبلی و اغاز به کار سایت جدید اعلام گردید.